RUB
Đường tại Stavropol từ Cửa hàng trực tuyến StavrGrad, OOO | Mua Đường Stavropol (Nga) không đắt | StavrGrad, OOO : Allbiz
Platinum
Reviews: 0
StavrGrad, OOO
+7 (865) 299-18-06

Đường

Đường
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 44 RUB/t  - từ 20 t
Minimum order cost: 880.00 RUB
Đường mía và đường củ cải (đường cát, đường tinh luyện) là một sản phẩm thực phẩm quan trọng. Đường đơn là carbohydrate, được coi là chất dinh dưỡng có giá trị để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tinh bột cũng thuộc nhóm cacbohydrat, nhưng cơ thể hấp thụ nó tương đối chậm. Sucrose nhanh...
Nhóm: Đường
Đường
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 44 RUB/t  - từ 20 t
Minimum order cost: 880.00 RUB
Đường mía và đường củ cải (đường cát, đường tinh luyện) là một sản phẩm thực phẩm quan trọng. Đường đơn là carbohydrate, được coi là chất dinh dưỡng có giá trị để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tinh bột cũng thuộc nhóm cacbohydrat, nhưng cơ thể hấp thụ nó tương đối chậm. Sucrose nhanh...
Nhóm: Đường
Đường
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 44 RUB/t  - từ 20 t
Minimum order cost: 880.00 RUB
Đường mía và đường củ cải (đường cát, đường tinh luyện) là một sản phẩm thực phẩm quan trọng. Đường đơn là carbohydrate, được coi là chất dinh dưỡng có giá trị để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tinh bột cũng thuộc nhóm cacbohydrat, nhưng cơ thể hấp thụ nó tương đối chậm. Sucrose nhanh...
Nhóm: Đường
Đường
Có sẵn | Only wholesale 
Wholesale:
  • 44 RUB/t  - từ 20 t
Minimum order cost: 880.00 RUB
Đường mía và đường củ cải (đường cát, đường tinh luyện) là một sản phẩm thực phẩm quan trọng. Đường đơn là carbohydrate, được coi là chất dinh dưỡng có giá trị để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tinh bột cũng thuộc nhóm cacbohydrat, nhưng cơ thể hấp thụ nó tương đối chậm. Sucrose nhanh...
Nhóm: Đường
Đường
Có sẵn | Only wholesale 
Đường mía và đường củ cải (đường cát, đường tinh luyện) là một sản phẩm thực phẩm quan trọng. Đường đơn là carbohydrate, được coi là chất dinh dưỡng có giá trị để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tinh bột cũng thuộc nhóm cacbohydrat, nhưng cơ thể hấp thụ nó tương đối chậm. Sucrose nhanh...
Nhóm: Đường
Đường
Có sẵn | Only wholesale 
Đường mía và đường củ cải (đường cát, đường tinh luyện) là một sản phẩm thực phẩm quan trọng. Đường đơn là carbohydrate, được coi là chất dinh dưỡng có giá trị để cung cấp năng lượng cần thiết cho cơ thể. Tinh bột cũng thuộc nhóm cacbohydrat, nhưng cơ thể hấp thụ nó tương đối chậm. Sucrose nhanh...
Nhóm: Đường
LiveInternet

Mô tả

Giá sốt trên Đường tại Stavropol (Nga) từ công ty StavrGrad, OOO. Có nhiều lựa chọn sản phẩm chất lượng với giá cả phải chăng.